Mission and Vision

Our Vision

Isang pamahalaang may gawaing tama, marangal, at pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapat at mabilis na serbisyo at may pagkalinga sa kapwa tao, at nagbibigay ng abot kaya at kalidad na edukasyon Isang pamayanang mapayapa at maayos, yumabong ang kalikasan at malinis na kapaligiran, at umuunlad ang ekonomiya at kabuhayan, maging sa laranga ng pangdaigdigang kalakalan.


Our Mission

Isang malinis at maayos na pamahalaang lungsod na maka-Diyos, maka-kalikasan, maka-tao at maka-bayan na nagsusulong ng tunay at makabuluhang pag-unlad ng pamayanan

Angeles City Local Government - All content is Public Domain